Beethoven

Ludvig van Beethoven föddes 1770 i Bonn i vad som då var det Tysk-romerska riket. Tillsammans med Johannes Brahms och Bach refererar man ibland om Beethoven som en av musikens tre ben (i betydelsen att han liksom de andra två har ett efternamn som börjar med bokstaven ”b”). Med tanke på att han tveklöst hör till musikhistoriens absolut största kompositörer är det överraskande i vilken utsträckning han är känd för annat än sin musik. I många avseenden är han nästan mer berömd för att han i ett relativt tidigt skede av sin karriär började tappa sin hörsel. Sådan var hans begåvning att han trots eventuell dövhet lyckades vara produktiv som kompositör ända tills att han dog år 1827. Låt oss därför inte tala mer än nödvändigt om hans dövhet och titta närmare på hans musikaliska gärning.

De flesta som är experter på Beethoven delar in hans musikaliska karriär i tre distinkta perioder. Den första perioden som varade från slutet av 1700-talet till ca. 1800 spenderade han med att skriva sonater som var betydligt mer dramatiska än vad som var normen vid tiden. Hans andra period präglades i stor utsträckning av den personliga kris han genomled till följd av att han började förlora hörseln. Musiken från perioden präglas av heroiska tongångar och inkluderar konserter (nummer 3-8) och flera sonater för solopiano. Hans tredje period började runt 1815 och utgör höjdpunkten på Beethovens konstnärsskap. Den musik han komponerade under den här perioden är högst personlig, innovativ och innefattar hans förmodligen mest kända musikstycke; den nionde symfonin. Ett annat stycke som är värt att nämna är Ödessymfonin, som också det förmodligen är ett av världens mest igenkända musikstycken.

Beethoven dog sorgligt nog utfattig. Om han hade levt idag hade han kunnat starta eget och tagit lån till företag, men den möjligheten hade han tyvärr inte. Som person var Beethoven enligt samstämmiga uppgifter en rätt besvärlig människa. Han hade ett hett temperament som förmodligen delvis kan tillskrivas hans genom hela livet ganska dåliga hälsa. Trots sitt temperament hade han många nära och uppskattade relationer med en krets vänner. Vännerna inkluderade bland andra den samtida kompositören Franz Schubert som var med och bar Beethovens kista till den sista vilan.

Idag går det knappast att överskatta Beethovens betydelse som kompositör. Det är inte bara det att han skrivit några av historiens mest igenkända musikstycken. Han var också en fantastiskt innovativ kompositör som fördjupade musikens möjligheter. Bland hans innovationer finns till exempel att han introducerade den mänskliga rösten som ett inslag i symfonier. Det var också han som introducerade overtyren som ett inslag i musikaliska uttryck annat än operor. Vad som står klart är att utan Beethoven hade musik så som vi känner den idag sett helt annorlunda ut.