Vad är musik?

Vad är egentligen det vi kallar för musik? Alla har vi nog en ganska tydlig bild av vad som är musik och vad som inte är det, men frågan är hur den riktiga definitionen faktiskt ser ut?

På den absolut mest grundläggande nivån kan man säga att musik är organiserandet av toner, harmoni och rytm. Det betyder egentligen, enkelt uttryckt, att en melodi spelas över någon form av ackord. Krasst sagt kan förstås även en ensam melodi vara musik, men även då finns harmonin där bakom – trots att vi inte kan höra den. Det kanske kan låta märkligt, men faktum är att vi är så tränade på att höra melodi och harmoni tillsammans enligt det tonala system som gäller i västvärlden, att vår hjärna lägger till ackord undermedvetet när vi hör en ensam melodi. I alla fall i de allra flesta fall, även om det förstås även där finns undantag.

Om man tillåter sig själv att generalisera till en viss grad, kan man säga att musik är organiserandet och sammansättningen av toner över harmoni, i ett tempo. Låt oss titta lite närmare på musikens tre mest grundläggande byggstenar.

Toner

I västvärlden använder vi oss av ett tolvtonssystem. Vi har tolv olika toner att tillgå, och vi kan spela dem i flera olika oktaver. En oktav betyder att det är samma ton, men att den antingen är dubbelt så hög, eller hälften så låg. Det mest klassiska exemplet på en oktav är det tonala hoppet i början av den gamla låten “Somewhere over the rainbow” – om du sjunger ordet “somewhere” i ditt huvud som hörs i låten, kommer du att höra en ton i två olika oktaver.

Med hjälp av dessa tolv olika toner sätter man sedan ihop mängder av olika skalor, där den allra vanligaste är den klassiska durskalan. Det är den här skalan som oftast spelas i gamla barnvisor, eller när vi hör en glad melodi av något slag.

Rytm och tempo

För att toner ska kunna bilda en melodi krävs förstås att de inte spelas exakt samtidigt, och för att de inte ska göra det krävs ett tempo, eller en rytm. Rytm och tempo kan anges och mätas på flera olika sätt, men det viktigaste att komma ihåg är att det är genom dessa två parametrar som musiken rör sig framåt, som en melodi tillåts bli en melodi.

Harmoni

Vad händer om man spelar flera toner på en och samma gång? Om det är två toner bildas ett så kallat intervall, och om det är tre eller fler bildas ett ackord. När vi pratar om harmoni pratar vi egentligen just om ackord. Lägg även i detta fall till tempo och rytm, så får vi med förändring en ackordföljd, och det är essentiellt vad som menas med harmoni.