Instrument som har spelat stor roll

Det finns ett fåtal instrument som har spelat stor roll genom flera århundraden och till och med årtusenden i vissa fall. Då människor har till exempel upptäckt att redskap och benbitar har kunnat frambringa ljud och bildat musik.

Ihåliga ben
Det har hittats ett instrument som är en flöjt av ben som har kunnat daterats till 43 000 f kr. och är sannolikt det äldsta musikinstrumentet som arkeologer fann i Tyskland. Det har även hittats andra benflöjter och då i två olika varianter. En kantflöjt som spelades precis som om man skulle blåsa i en flaska och en modern version av en sådan är panflöjten. Andra typen av flöjt är en spaltflöjt som kan jämföras med dagens blockflöjt.

Orgeln
Orgeln sägs att den härstammar från Kina och panflöjten var dess föregångare. Under 300-talet f Kr. kom sedan orgeln till Europa och spelades på för att skapa och förstärka dramatiken till de olika gladiatorspelen under romartiden.

Det dröjde ända till medeltiden innan kyrkan började använda detta instrument som var hedniskt innan dess. De orglar som användes i kyrkorna var mer avancerade och hade ett brett register av klanger och ljudeffekter. Vilket gjorde att det kunde låta som åskväder och fågelsång. År 1935 uppfanns elorgeln av Laurens Hammond och det märket finns än idag att spelas på.

Harpan
Harpans rötter går drygt 5 000 år tillbaka i tiden, då det sägs att kung Sauls hörde toner från en harpa då herdepojken spelade på sin harpa. Troligtvis var det inte så utan förmodligen var det en kinnor (likt lyra) kungen hörde. Lyror fanns det i olika varianter under medeltiden, men harpan tog över allt mer. Sedan dess har harpan utvecklats till det instrument som går att höras i dagen symfoniorkestrar och har sju pedaler, samt 46 strängar.

Piano
Piano är faktiskt instrument som har en uppfinnare och hette Bartolomeo Cristofori. Han arbetade med att reparera instrument åt arvprinsen av det vackra Toscana, Ferdinand de´Medici. Innan pianot gjorde sitt intåg så spelades det på cembalon och spinetten. På dessa spelade man genom att använda sig av ett plektrum som man knäppte på instrumentets strängar eller med en metalltunga som man slog an.

År 1709 lyckades Cristofori uppfinna ett piano som hade en hammare som var filtklädd och studsade på strängarna när tangenterna trycktes ner. Pianot ansågs först att vara ett virtuosinstrument och hörde hemma i de finare hemmen. För att sedan spridas ut till konsertsalar, samt nöjeslokaler som lönnkrogar och bordeller.

Mer information
För att hitta mer information om musikinstrument som har funnits sedan länge i vår historia, kan man surfa in på nätet och söka via olika sökmotorer. Precis som om man letade efter häftiga och coola saker för att pigga upp partyt hos partykungen.se eller annat som det kan vara kul och spännande att veta mer om.