Vad är en symfoniorkester?

Vad betyder egentligen det där ordet som man hör så ofta – vad är en symfoniorkester för något? Det enkla svaret på den frågan är att det är en orkester som är sammansatt och anpassad för att kunna spela upp en hel symfoni! Vad är då en symfoni? Det är en klassisk komposition som innehåller delar, följer en viss struktur och vanligtvis använder sig av alla eller de flesta instrument i en symfoniorkester.

Vilka instrument är med i en symfoniorkester dåDet enklaste är egentligen att dela upp dem i sektioner, precis så som man brukar göra när man pratar om orkestrar. Vi har en slagverkssektion (trummor), en sektion för träblås (till exempel klarinetten hör hemma här), en för bleckblås (trumpeter, exempelvis) och en för stråkar. Stråkarna är en av de mest använda sektionerna och delas i sin tur i regel in i första- och andravioliner, viola och cello.

En av de mest fascinerande detaljerna rörande en symfoniorkester och hur den framträder, är att man i regel inte förstärker den med mikrofoner. Om man vill höja volymen på förstaviolinerna får man helt enkelt lägga till några violiner till! Det är dirigenten som styr hur starkt eller svagt musikerna ska spela.