Musik till spel

En sorts musik som har utvecklats oerhört bara de senaste tio åren är musiken som förekommer i data- och tvspel – spelmusik, kanske vi kan kalla den. Från att ha varit extremt begränsad av tekniken, och endast kunnat bestå av enklare miniarrangemang med oerhört grundläggande typer av ljud och ljudeffekter, har den nu gått till att i mångt och mycket likna filmmusiken.

Den avgörande skillnaden mellan spelmusik och filmmusik är att spelmusiken ofta görs i loopar, som ska kunna börja om och om igen om spelaren blir kvar i samma del av spelet, medan filmmusiken förstås är skräddarsydd för en viss scen, som kompositören från början vet exakt hur den kommer att se ut.

Spelmusiken är i dag ofta gjord med stora arrangemang av orkesterinstrument, och även om det vanligaste är att den görs helt med mjukvara i en dator så förekommer det faktiskt att man spelar in den med en riktig orkester. Det är en häpnadsväckande utveckling om man jämför med spelmusiken för bara 20 år sedan!